Att låna till aktier på ett säkert sätt

Publicerad: 2015-12-05 Strategier Aktier Senast modifierad: 2016-03-02

Aktier ses först och främst som en investering. Ett sätt att få sitt kapital att växa betydligt mer än på ett klassiskt räntekonto. Men samtidigt kan aktierna vara en säkerhet. En säkerhet när ett lån tecknas vilket gör att räntan blir betydligt lägre än om personen behövt teckna ett privatlån utan säkerhet.

Exempel – Avanza Superlånet

Med Superlånet erbjuder Avanza ett lån där räntan är i nivå med bolån. Detta just eftersom de kräver en hög säkerhet – likt bolånet har sin säkerhet i bostaden har detta lån sin säkerhet i aktier. I oktober 2015 erbjöd Avanza en ränta på 1,75% och då utan någon bindningstid eller ytterligare avgifter. Det blir därmed ett mycket fördelaktigt lån men det kräver även en hel del säkerhet gällande aktieportföljen. För det första har företaget byggt ihop en lista på aktier som får belånas. Man kan alltså inte belåna vilka aktier som helst. För det andra måste portföljen bestå av minst tre av de aktier som finns med på den listan. Men samtidigt får inte en aktie väga för tungt. Det tredje kravet är nämligen att en aktie inte får vara mer än 49% av hela aktieinnehavet. Detta då alltså gällande värde.

Fjärde kravet är att portföljen inte får bestå av optioner, terminer eller liknande värdepapper som kan öka riskerna rejält. För att skapa en ytterligare säkerhet har man beslutat att belåning enbart får ske upp till 35 % av det totala marknadsvärdet.

Ha koll på belåningsgraden:

Enligt reglerna får en person låna upp till 35 % av värdet på aktierna. Därmed kommer belåningsgraden bli just 35 %. Att belåna så stor del av aktieinnehavet rekommenderas absolut inte. Orsaken är gränsen på 35 % måste hållas oavsett hur värdet på aktierna förändras. Den som har denna belåning samtidigt som aktierna sjunker i värde kommer att snabbt ha en belåningsgrad som är över 35 %. Därmed blir aktierna överbelånade. I detta fall måste detta korrigeras direkt. I annat fall kan företaget tvångsförsälja aktierna för att skapa en balans på kontot.

En kommentar

  1. Anders skriver:

    Måste bara kommentera och säga att du har lagt ner ett grymt bra arbete på din hemsida. Läsvärt och hjälper verkligen oss som vill bli bättre på aktieanalys. Önskar att jag tittat på balans- och resultaträkning tidigare 🙂

Kommentera eller Fråga