Senaste nytt om Fundamental analys

Beta-tal aktier | Förstå en akties svängningar

Ett Beta tal är ett nyckeltal för aktier som hjälper dig att förstå hur mycket en aktie svänger upp eller ned på börsen. Med ett annat ord kallas detta för volatilitet […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 0 kommentarer

Yield on Cost

Nyckeltalet Yield on Cost kan användas för att beräkna hur mycket avkastning du får idag på utdelningen mätt mot dina inköpspriser av aktien. Det är alltså ett bra mätvärde för […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 4 kommentarer

Balansräkningen – Så tolkar du den

I balansräkningen får vi som är aktieinvesterare en balanserad (tillgångarna är alltid lika med skulderna) bild av hur företagets ekonomi ser ut. Här beskriver vi hur de kan tolka den […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 3 kommentarer

Resultaträkningen – att tolka och förstå siffrorna

I den del i årsredovisning eller kvartalsrapprten som kallas resultaträkningen sammanfattar företaget sitt ekonomiska år i pengar. Dels hur mycket pengar som kommit in i företaget men också hur mycket […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 0 kommentarer

Årsredovisning och Rapporter – Förstå och tolka dem

En grundläggande del i den fundamentala analysen är förstås att kunna läsa och framförallt tolka och analysera en årsredovisning eller en rapport. Här visar vi hur en rapport eller årsredovisning […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 8 kommentarer

PB talet | Nyckeltal för aktievärdering

Själva innebörden av nyckeltalet P/B tal eller PB tal kommer från engelskans price to book value och är ett sätt att jämföra priset på aktien på börsen mot det bokförda […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

Vad är Fundamental Analys?

Det finns inget enkelt svar på vad fundamental analys är. Fundamental analys kan som metod för att investera i aktier både förklaras kort och även breddas till att omfatta många […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 4 kommentarer

Kassaflödesanalys

Att göra en kassaflödesanalys på ett företag kan vara ganska intressant för att få en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut. […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 17 kommentarer

ROE talet

Ett sätt att mäta hur bra ett företag prestera över tid är att beräkna nyckeltalet ROE som är en förkortning från engelskans return on equite eller på svenska avkastning på […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

Direktavkastning

Ett av de allra viktigaste nyckeltalen som du kan använda när du tar beslut kring aktiehandel är direktavkasning som jämför företagets utdelning mot aktiekursen. I den här artikeln skall vi […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 32 kommentarer