Senaste nytt om Fundamental analys

Substansvärde

Substansvärdet är ett av alla nyckeltal som vill ge riktlinjer kring hur högt eller lågt en aktie är värderad av börsen i förhållande till de pengar som finns i aktiebolaget. […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 17 kommentarer

Kurs/Ek

Nyckeltalet Kurs/EK som betyder kurs dividerat med det egna kapital är ett av alla nyckeltal som värderar aktiens pris mot det som företaget redovisar i sin balansräkning. Du får alltså […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 3 kommentarer

Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Här jämför man det egna kapitalet mot de totala tillgångarna. Definition av Soliditet […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

PEG talet

P/E talet är ett mycket populärt nyckeltal för många fundamentala investerare. Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten. Här går vi igenom hur detta nyckeltal […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 8 kommentarer

PS tal

Ett nyckeltal som inte är lika ofta använt som P/E är P/S talet. I det här nyckeltalet så undersöks förhållandet mellan aktiens pris och den faktiska försäljningen (omsättning per aktie) som […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

PE tal

Nyckeltalet P/E (price/earnings) är ett populärt sätt att värdera en aktie inom fundamental analys. Det är ganska lättillgängligt att räkna ut och många nätbanker brukar redovisa detta nyckeltal i sina aktiesammanställningar. […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 9 kommentarer