Soliditet

Publicerad: 2010-05-04 Fundamental analys Senast modifierad: 2013-12-06

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Här jämför man det egna kapitalet mot de totala tillgångarna.

Definition av Soliditet

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. Tillgångarna hos ett företag kan bestå dels av det egna kapitalet men också av lån (dvs skulder) från banken. Det kan redan nu vara bra att nämna att det inte behöver vara negativt för ett företag att ha en viss procentuell del skulder. Många aktiebolag har nämligen högre avkastningskrav på sitt egna kapital än vad banken vill ha in i ränta. Vi diskuterar detta mer nedan.

Själv beräkningen av soliditet görs enligt:

$ \text{Soliditet} = \frac{\text{Eget Kapital}}{\text{Summa Tillgångar}}  $

Sedan får du multiplicera resultatet med 100 för att få ut soliditeten i procent.

Ett exempel på beräkning av soliditet

Beräkning av nyckeltalet soliditet

Klicka för större bild på balansräkningen för skf.

Som exempel här använder vi årsredovisningen från företaget SKF från 2012. I denna rapport letar vi upp balansräkningen där vi hittar information om totala tillgångar, skulder och hur stort det egna kapitalet är. Vi kan här se att tillgångarna, som består av både eget kapital tillsammans med skulderna, är 60 757 Mkr. Företagets egna kapital är 22 468 Mkr.

Med hjälp av denna information kan vi nu beräkna soliditeten enligt

$ \text{Soliditet} = \frac{\text{Eget Kapital}}{\text{Summa Tillgångar}} = \frac{\text{22468}}{\text{60757}}≈ 0.37 = 37 $ %.

Skf har alltså enligt årsredovisningen en soliditet på 37 % vilket är en ganska vanlig andel skulder för ett industribolag.

Hur tolkar man detta nyckeltal?

Det finns ett antal olika sätt att använda sig av soliditet vid analys av aktier. Det finns alltid risker vid aktieinvesteringar och aktieägare vill förstås nå den ultimata balansen med låg risk och och höga avkastningsmöjligheter. Att undersöka hur ett företags soliditet har sett ut under ett flertal år kan vara en viktig del för att förstå riskerna. Som vi nämner ovan så behöver dock inte en viss mängd skulder vara negativt. Ofta så har företag högre avkastningskrav på de pengar som finns inom bolaget än vad banken kräver att få in i ränta. Det finns alltså en möjlighet att bolaget kan växa snabbare och bli bättre genom att kontinuerligt ligga på en viss mängd skulder.

Några tankar som du kan ta med dig när du analyserar soliditeten kan vara följande:

 • Ett företag kan bara minska öka sin soliditet genom att göra vinst i bolaget och återinvestera denna i företaget, betala av skulder eller att aktiägare skjuter till mer pengar i tex en nyemmission.
 • Ett företag som delar ut pengar i utdelningar minskar sin soliditet. Det bör alltså finnas en balans mellan hur mycket företaget delar ut till aktieägarna och hur stora dess skulder är.
 • Jämför gärna hur soliditeten minskar eller ökar mellan år. Då ser du att företaget tjänar tillräckligt med pengar i jämförelse med hur deras skuldsättning utvecklas. Det kan vara positivt med en högre skuldsättning om företaget samtidigt är inne i en tillväxtfas.
 • Det är förstås mycket negativt om företaget har en dålig tillväxt och att soliditeten samtidigt minskar.

Testa att du förstår soliditet

Det här testet innehåller 2 frågor
1
Hur beräknar du soliditet?
Soliditet = Skulder / Tillgångar

Soliditet = Eget Kapital / Tillgångar

Soliditet = Börsvärde / Tillgångar

Soliditet = Tillgångar / Skulder

2
Ett företag inom tillverkningsindustrin har ett eget kapital på 100 Mkr och skulder på 150 Mkr. Beräkna soliditeten.
40 %

66 %

33 %

20 %

6 Kommentarer

 1. Peter Beusch skriver:

  Ni skriver:
  Soliditet är ett nyckeltal för hur stor del av företagets kapital som är dess egna och kommer från lån. Om ett företags soliditet är 50% innebär det att hälften av företagets kapital är dessa egna pengar och inte ”bankens”. Andra sidan på soliditetsmyntet är skuldsättningsgraden. Om soliditeten är 40% innebär det att skuldsättningsgraden är 60%.

  Detta stämmer inte då skuldsättningsgraden vid 40 % soliditet är 150 % (nämligen S/E)

 2. Sara skriver:

  Hej,

  Om ett företag har -73 % i soliditet är det nära att gå i
  konkurs då?

  Med vänlig hälsning,

  Sara

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, det är väldigt svårt att svara på, det kan ju tänkas att bolaget har investerare i ryggen som kan gå in med mer pengar eller ta lån så det behöver inte nödvändigtvis betyda konkurs.

 3. Rolf Hjälte skriver:

  Fastighet och bygg-bolag har i regel låg soliditet. Detta beror vad jag förstår på högt värde på tillgångar i t.ex. fastigheter?

 4. Malin skriver:

  de flesta nyckeltal är svåra att använda eller måste anpassas när de används för fastighetsbolag eller investmentbolag eftersom de ofta har hög belåning och extremt höga orealiserade tillgångar.

Kommentera eller Fråga