Vad är Fundamental Analys?

Publicerad: 2010-06-27 Fundamental analys Senast modifierad: 2012-02-23

Det finns inget enkelt svar på vad fundamental analys är. Fundamental analys kan som metod för att investera i aktier både förklaras kort och även breddas till att omfatta många djup. Här ges några grundläggande riktlinjer för att vad fundamental analys är.

Vad är ett företag värt?

Grundfrågan som man ställer sig när man gör en fundamental analys är: Vad är det här företaget värt och hur högt eller lågt är värdet i förhållande till aktiekursen? Om man hittar en aktie som i förhållande till företagets värde är billigare så kan man, om man tror på företagets framtid, investera i denna aktie och därmed förvänta sig en uppgång och realiserad vinst.

Rapporter/årsredovisningar – Vad är fundamental analys

Det är framförallt i rapporter och årsredovisningar den fundamentala värdeinvesteraren hittar de siffror och tecken som hjälper denna att hitta lågt värderade bolag. En årsredovisning eller kvartalsrapport är uppdelad i tre större delar:

Resultaträkning: Här presenterar företaget sitt resultat för kvartalet eller för året. Resultatet brukar vara det som först fångar ögat (och inte minst tidningarnas rubriker) och man jämför det gärna med tidigare resultat. Resultatet är visserligen viktigt men om man ensidigt endast tittar på detta så ger det en skev bild av hur det går för företaget.

Balansräkning: I balansräkningen tas företagets tillgångar och skulder (korta och långfristiga) upp.  Man brukar här även ange det egna kapitalet vilket är tillgångarna minus skulderna.

Kassaflödesrapport/Kassaflödesanalys: Den sista delen i rapporten är den så kallade kassaflödesanalysen där företaget redovisar flödet av pengar in i och ut ur företaget.   

Jämför dessa siffror med aktiekursen = Nyckeltal

Låt säga att vi nu har relativt bra koll på vad en rapport/årsredovisning innebär. Den fundamentala investeraren vill nu ha möjlighet att kunna jämföra siffrorna från företaget med aktiekursen och oftast gör man det med nyckeltal som är avsedda för detta ändamål.

Direktavkastningen visar exempelvis i procent hur stor del utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Många fundamentala investerare vill ha en direktavkastning på mer än 4% för att tro på värdeökning.   Ett närbesläktat nyckeltal är PE – talet som jämför priset på aktien med vinsten som redovisas i rapporten. PE talet är ett av de så kallade P talen med PS talet och PEG-talet. Dessa nyckeltal jämför aktiekursen med resultatet men man vill även titta jämföra siffrorna i balansräkningen med aktiekursen.

Exempel på nyckeltal som jämför balansräkning och aktiekurs är Kurs/Eget kapital (Kurs/Ek), soliditet och skuldsättningsgrad, substansvärde och ROE talet.

Vill man avsluta jämförandet bör man även göra en kassflödesanalys där man tittar på in och utflöde av pengar och vad detta beror på.

 

Vad är fundamental analys – slutsatser

Om du nu har orkat läsa så här långt och kanske börjar få en klarare bild av vad fundamental analys är så vill jag ändå knyta ihop säcken och sammanfatta det som du nu läst. I grunden är alltså fundamental analys en metod för att jämföra företagets verkliga värde med dess börsvärde för att på så vis hitta lågt värderade företag med goda framtidsutsikter. För att kunna göra detta behöver du framförallt:

 • Kunskaper hur rapporten/årsredovisningen är uppbyggd
 • Kunskapar om nyckeltal och hur dessa används för att jämföra siffrorna med börsvärdet
 • Det är heller aldrig fel med erfarenhet och strategier kring aktiehandel, men det kommer med tiden!

2 Kommentarer

 1. moazzami skriver:

  Hej,
  Vilken betydelse Försäljning/aktie har? Jag har tittat på avanza och ser att de använder just detta också och kan variera mycket på olika företag.
  Mvh
  Moazzami

Kommentera eller Fråga