Yield on Cost

Kategori: Fundamental analys
Senast modifierad: 2013-12-20

Nyckeltalet Yield on Cost kan användas för att beräkna hur mycket avkastning du får idag på utdelningen mätt mot dina inköpspriser av aktien. Det är alltså ett bra mätvärde för att se att du har bra avkastning idag på din investering.

Anledningen till att det kan vara ett bra sätt för att mäta din avkastning på en investering är för att nyckeltalet tar hänsyn till historisk utveckling på aktiepriset och det du har köpt aktierna för. När du vill ha så hög avkastning som möjligt på din utdelning i en aktie gäller det att du har köpt aktien för så bra pris som möjligt i relation till vad aktiebolaget delar ut detta år.

Yield on cost – Definition och formel

Själva formeln för att beräkna yield on cost kräver att du känner till följande information:

  • Antal aktier du har köpt och till vilket pris du köpte dem för.
  • Vad årets utdelning i kronor är.

Beräkna yield on cost – exempel

Låt säga att vi vid tre tillfällen har köpt aktier i bolaget Ultraverktyg AB. Första inköpet var 10 aktier för 15kr. Andra inköpet var 15 aktier för 12kr och tredje inköpet var 20 aktier för 14kr. Medelvärdet  på alla köpen blir då (10*15 + 15*12 + 20*14)/45 = 13,55kr.

Årets utdelning säger vi är 0,8 kr per aktie. Då får vi:

Yield on Cost = Utdelning / Medelinköpspriset = 0,8/13,55 = 0,059 eller 5,9%.

Testa gärna dina beräkningar i formuläret här nedan:

Beräkna Yield on cost – Beräkningsformulär

Antal inköp du gjort av aktien:

Testa dig själv på Yield on Cost

Det här testet innehåller 1 frågor
1
Du har gjort följande inköp i en aktie: 100 aktier á 50 kr, 70 aktier á 60 kr och 120 aktier á 62 kr. Utdelningen är 3,5 kr, beräkna Yield on cost.
2,6 %

6,01 %

7,45 %

8,2 %

2 Kommentarer

  1. Robin Nilsson skriver:

    0,59 är 59%

Kommentera eller Fråga