A – aktier, B-aktier, preferensaktier och stamaktier

a-aktier, b-aktier, c-aktier, preferensaktier och stamaktier

Det kan vara ganska rörigt med alla dessa olika typer av aktier. Men förr eller senare så kommer du bli irriterad på att du inte vet vad skillnaden mellan A-aktier, B-aktier och preferensaktier egentligen är så det är lika bra att stoppa ner kunskapsspaden i jorden och reda ut detta.

Så här ligger det till.

Detta kallas för att det finns olika aktieslag och som nybörjare behöver du kanske inte gräva dig ner i den djupaste jorden kring dessa aktietyper. Aktieslagen är bra att känna till och du kan sedan gå tillbaka till grundfaktan om du ställs inför frågan om du skall köpa A-6 eller B aktier.

Lite generellt kan man dela upp de olika typerna av aktier i följande aktieslag:

A-aktier och B-aktier

Dessa aktier har olika röstvärde på stämman. Nu kanske du undrar vad stämman egentligen är för något men då kan vi direkt säga att i ett aktiebolag håller man vanligtvis en årsstämma (tänk dig ett möte med fika alternativt varmkorv i en trevlig lokal) där man beslutar om viktiga saker i företaget och går igenom hur det gick förra året. I många beslut så genomförs röstning där alla aktieägare har rätt rösta vad de tror är bäst. I Hennes & Mauritz bolagsordning står det exempelvis följande text:

§ 5 Bolagets aktier skall vara dels aktier av serie A, dels aktier av serie B. Aktie av serie A är berättigad till tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt skall aktierna av serie B vara likställda med aktierna av serie A.

Oftast är det så att A-aktierna har högre röstvärde än B-aktierna och dessa aktier ger dig alltså större möjlighet att påverka på en stämma. Du äger förstås inte mer av bolaget om du har A-aktier men du har större möjlighet att påverka. Man kanske kan säga att du i det här fallet med en A-aktie kan kontrollera bolaget trots att du inte har behövt investera så mycket kapital. Du kan exempelvis som entreprenör och den som grundat företaget få in så mycket kapital som möjligt i bolaget men ändå ha möjlighet att själv kunna kontrollera besluten.

Här kan också nämnas att en A-aktie inte får vara värd mer än 10 gånger vad ett annat aktieslag är värd vid röstning.

Det brukar även vara mindre omsättning i A-aktierna på börsen så det är både svårare att köpa och sälja dessa aktier.

Stamaktier och Preferensaktier

Nästan alla aktier som finns på börsen är så kallade stamaktier. Dessa ges ut i samband med att bolaget startar eller då bolaget behöver mer kapital och gör en så kallad nyemission. Därför är det framförallt intressant att diskutera vad en preferensaktie är och vilka skillnader mellan denna och en stamaktie det finns.

Ett aktiebolag som går bra delar ofta ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Ett aktiebolag har också rätt att skriva in i sin bolagsordning (reglerna för bolaget) att vissa aktier har olika mycket rätt till aktiebolagets tillgångar och vinst. Det kan ju tex vara så att ett aktiebolag har gått så dåligt att det inte finns så mycket pengar att dela ut. Om fallet skulle vara på det här sättet så har en preferensaktie högre rätt till utdelningen än vad en stamaktie har.

Det kan också vara så att en preferensaktie har högre rätt till bolagets tillgångar om bolaget skulle upphöra. Ordet preferens kan sägas betyda föredra, dvs att någon typ av aktie föredras i samband med utdelning.

Andra aktieslag – tex C aktier och D aktier

Ett aktiebolag kan även välja att andra typer av aktieslag, tex C-aktier och D-aktier och precis som med A och B aktier så finns det inget förutbestämt vad som skall gälla för dessa. Exempelvis skulle det kunna vara så att C-aktierna inte är noterade på börsen av någon anledning eller att det är dessa som utgör preferensaktierna.

Här måste du alltså läsa aktiebolagets bolagsordning för att få information om vad dessa aktieslag innebär.

Om du nu har kommit så här långt i den här artikeln så kommer du alldeles säkert veta lite mer om vilka olika aktietyper som det finns. Kom ihåg att det kanske inte spelar jättestor roll för dig som precis skall börja med aktier. Däremot kan det vara bra att känna till dessa saker för att kunna återkomma till dem vid ett senare tillfälle.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Följ aktiekunskap på sociala medier:

2 Kommentarer

 1. Anders skriver:

  Hej, anser du att preferensaktier är att föredra framför B-aktier i något läge?

  • Simon Rybrand skriver:

   Tycker att det är en svår fråga att svara på men såklart intressant.
   Det finns vad jag vet inte särskilt mycket preferensaktier (“preffar”) tillgängliga på börsen för den vanliga aktiespararen. De jag har hittat är ofta fastighetsbolag. Anledningen till att välja en preferensaktie skulle kunna motiveras med att den ger en fast årlig utdelning istället för en utdelning som beror på om företaget växer. Fördelen med det är ju att man kan räkna in en slags framtida ränta i sin investering. Dock missar man ju i så fall stamaktiens möjlighet till en ständigt växande utdelning när bolaget är framgångsrikt.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2018