Affärsidé – Förstå vad aktiebolaget gör

Förstå företagets affärsidé

“Never invest in a business you cannot understand.” – Warren Buffet

Citatet är från en av vår tids största investerare, nämligen Warren Buffet. Warren Buffet är inte bara en skicklig investerare utan också en citatmaskin med många tänkvärda tankar.

Citatet belyser något som är viktigt kring ett företags affärsidé ur ditt perspektiv som investerare. Du behöver nämligen förstå vad företaget egentligen håller på med. Du behöver förstå företagets affärsidé för att verkligen kunna veta varför du skall eller inte skall investera i en aktie. Ju enklare det är att förstå affärsidén desto enklare blir det för dig som investerare att kunna ta rätt beslut.

Vad är en affärsidé och hur uttrycks den?

Om det finns en kärna i ett företag så är affärsidén definitivt den kärnan. Det är här företaget uttrycker vad de gör, vem de gör det åt och hur de gör det. Man vill i sin affärsidé uttrycka hur aktiebolaget skall generera vinst till sina aktieägare. Några exempel på affärsidéer kan vara följande tre bolags beskrivningar.

“Mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt.” – Hennes & Mauritz

“Googles målsättning är att organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar för alla.” – Google

“Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. ” – Trelleborg

Ofta uttrycks affärsidén i en kortare mening och du bör förstå vad bolaget gör. Fundera även på vad som gör deras idé bättre än konkurrenternas. Hennes & Mauritz är “Mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”. De vill alltså erbjuda snyggt mode med bra kvalitet men till ett bättre pris . På det viset kan de få upp volymerna och därmed intäkterna. Denna affärsidé har genom åren visat sig vara mycket lönsam. På senare år har de även infört hållbarhet i sin affärsidé vilket ligger i tiden.

Kom igång med aktiehandel hos en nätbank
Avanza

Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet

Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Om du inte förstår affärsidén så behöver du antingen läsa på mer eller undvika en investering. Du kan också jämföra flera olika bolag inom samma bransch. Vilket av dessa bolags affärsidéer tycker du är mest intressant?

Små och stora företags affärsidéer

Det är stor skillnad på att läsa in sig på stora och små företags affärsideér. Ett etablerat och stort bolag har oftast redan bevisat att affärsidén fungerar. Ett mindre bolaget mer att bevisa gällande sin affärsidé. Här kanske inte aktiebolaget ens visar vinst utan är i en tillväxtfas och dras med stora negativa resultat. Detta är också ofta helt normalt för nystartade företaget som vill växa snabbt.

Då är det viktigt att du som kanske blivande aktieägare verkligen läser in dig på företagets affärsidé. Vilka utmaningar kommer företagets idé att möta och hur möter de dessa? Med det lilla bolaget blir alltså affärsidén en mycket viktig del i din analys. Det kanske t.o.m. kommer att betonas före tex nyckeltal som P/E, Kurs/Ek eller direktavkastning.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2019