Balansräkningen – Så tolkar du den

I balansräkningen får vi som är aktieinvesterare en balanserad (tillgångarna är alltid lika med skulderna) bild av hur företagets ekonomi ser ut. Här beskriver vi hur de kan tolka den steg för steg. Den här delen är mycket intressant för en fundamental investerare då vi härifrån kan beräkna många nyckeltal . I den här artikeln går vi igenom balansräkningen steg för steg för att förstå de olika posterna. Sedan ger vi oss in i vilka nyckeltal vi utifrån detta kan beräkna och hur dessa kan tolkas.

Balansräkningen steg för steg

För att förklara uppbyggnaden av de olika posterna i balansräkningen tar vi ett konkret exempel från årsredovisningen från Hennes och Mauritz. För att du skall kunna följa denna guide kan det bara bra att titta tillbaka på bilden och se vad varje post betyder.

Ett exempel på en balansräkning från H&M

 

Innan vi ger oss in och förklarar varje post i balansräkningen är det viktigt att känna till att balansen alltid är lika med noll. Dvs tillgångarna är alltid lika med skulderna. För att krångla till det lite så är egentligen så att Tillgångarna = (Skulder + Eget Kapital) där det egna kapitalet räknas som en utgift för företaget. Men bägge sidor skall alltså alltid vara lika med varandra.

De här delarna hittar du i balansräkningen:

 

 • Anläggningstillgångar: I anläggningstillgångarna beskriver företaget värdet av de lokaler, butiker, maskiner osv som företaget äger. Man delar alltid upp dessa tillgångar i immateriella (dvs värdet av ett varumärke eller kontrakterade kunder) och materiella (maskiner eller lokaler).
 • Omsättningstillgångar: I dessa tillgångar beskriver företaget de innestående tillgångarna som det ännu inte fått in. Det kan vara osålda varor eller produkter i lagret eller fakturor som väntar på betalning.
 • Eget Kapital: I det egna kapitalet bakar företaget in sin egen vinst eller helt enkel resultatet från resultaträkningen [LINK]. Dessutom tar man med eget aktiekapital och tillgångar i form av andra värdepapper. Viktigt att känna till är alltså att det egna kapitalet räknas som en minuspost i balansräkningen. Det är helt enkelt så att dessa pengar inte tillhör företaget utan kanske skall delas ut eller återinvesteras igen.
 • Skulder: Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder vilket helt enkelt avser att beskriva på hur lång tid som dessa skall betalas tillbaka på.

Vi kan återigen poängtera att Tillgångarna = Eget Kapital + Skulder och därmed uppnås balansen i balansräkningen.

Att tolka och förstå balansräkningen

Det kan vara ganska intressant att djupdyka ner i balansräkningen för att försöka förstå hur bra det egentligen går för företaget och värdera detta mot börsvärdet. Dels kan det vara intressant att fundera på hur mycket dolda tillgångar som företaget egentligen har. Om det är ett bolag med mycket fastigheter eller skog så finns det oftast mycket tillgångar som är svårt att att beskriva i balansräkningen och värdet av dessa kan alltså vara mycket högre än vad vi ser i siffrorna.

Ofta så är det också intressant att använda sig av det egna kapitalet när du skall tolka dessa siffror. Det finns en mängd olika nyckeltal[link] som kan beräknas utifrån detta och ge en bild av börsvärdet kontra det verkliga värdet på bolaget.

Vilka nyckeltal kan vi beräkna utifrån dessa siffror

I balansräkningen hittar vi alltså en hel del siffror som kan användas som fundamental värdeinvesterare[link] för att se hur värdet på bolaget på börsen är just nu. Några av dessa är:

 • Kurs/eget kapital. Här dividerar du det totala börsvärdet med det egna kapitalet. Läs mer om detta här.
 • Substansvärdet: (Tillgångar – skulder)/antal aktier, läs mer om detta här.
 • ROE – talet (return on equity): vinst efter skatt/eget kapital. Läs mer här.
 • Soliditet: (Eget Kapital/tillgångar)*100 där man mäter hur mycket av bolagets tillgångar som är dessa egna ( i motsats till bankens). Läs mer här.
Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

3 Kommentarer

 1. Frida skriver:

  Mycket bra hemsida!

  Mvh,

  Frida

 2. Malin skriver:

  Tack för en himla fin hemsida! Jag tycker det är så bra att få hjälp med detta !

 3. Martin skriver:

  Riktigt bra förklarat! Så glad jag hittade denna sida!

Kommentera eller Fråga

Börja investera i aktier hos en nätbank

Avanza
Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet
Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2019