Balansräkningen – Så tolkar du den

Efter resultaträkningen i en årsredovisning så hittar vi balansräkningen. Det här är inte bara en beskrivning av hur det har gått under året. Här ser du även företagets alla tillgångar och skulder.

Balansräkning

Man kan säga att balansräkningen är en stillbild över hur läget är mellan å ena sidan tillgångar och å andra sidan skulderna. Denna förändras hela tiden från dag till dag beroende på försäljning och inköpspriser och en stor mängd andra saker.

Balansräkningen består av tre större områden som vi delar upp på två sidor. Den ena sidan är tillgångarna och den andra är skulderna.

TillgångssidanSkuldsidan
Tillgångar=Eget Kapital och Skulder

Att tillgångar skull vara något positiv och skulder något negativt är oftast ganska självklart att förstå. Däremot kan det vara lite konstigare att det egna kapitalet är något negativt och ses som en skuld för företaget. Det här beror på att det egna kapitalet inte är företagets kapital utan ägarnas, dvs dina pengar. Alltså blir detta en skuld för företaget som ännu inte har betalat ut.

Tillångarna skall vara lika med skulder och det egna kapitalet, därav namnet balansräkning. I balansräkningen gäller alltså att $Tillgångar = (Skulder + Eget Kapital)$. Det är detta som är balansen.

Kom igång med aktiehandel hos en nätbank
Avanza

Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet

Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Tillgångarna

Här hittar vi hur företaget har investerat sina pengar i anläggningstillgångar, finansiella tillgångar och omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångarna används för den dagliga driften av företaget och är planerade att förbrukas på kort sikt (kanske ett år).

Anläggningstillgångarna delas upp i materiella och immateriella tillgångar. De materialla tillgångarna är enklast att förstå då de är väldigt konkreta. Det här handlar om fastigheter, maskiner och inventarier. De immaterialla tillgångarna kan vara lite svårare att få grepp om vad de innebär.

De immatieriella tillgångarna kan vara väldigt många olika saker. Alltifrån loggan på företaget till kompetens, spetskunskap (personal), affärsidéer, forskning, patent och samarbetsavtal och godwill. Med goodwill menas ett företags eller varumärkes rykte på marknaden. När ett företag har ett gott rykte och en massa nöjda kunder innebär detta att företaget värderas högre än dess faktiska tillgångar. Den summa som företaget värderas högre än tillgångarna kallas för goodwill.

Det egna kapitalet

Man kan se det egna kapitalet som skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, dvs $Tillgångar-Skulder$. Det egna kapitalet delas upp i fritt och bundet eget kapital. Det bundna kapitalet är bland annat aktiekapital. I det fria egna kapitalet hittar vi vinster och årets resultat.

Skulderna och Avsättningar

Skulderna delas in i långsiktiga och kortfristiga skulder. Långsiktiga skulder är framförall lån och kortsiktiga är tex leverantörsskulder och skatteskulder.

Ett företag kan även välja att göra avsättningar inför framtiden inför exempelvis osäkra fordringar i framtiden och pensioner. Även detta tecknas på minussidan i balansräkningen.

Förenklad grunduppställning för en Balansräkning

Utifrån de tre olika delarna som vi nu har beskrivit här ovan så kan vi göra en något förenklad grunduppställning över hur en balansräkning kan se ut. Om du vill ha en mer detaljerad balansräkning så hittar du även ett exempel på en verklig sådan nedan. Här nedan gör vi så att vi delar upp balansräkningen på två horisontella sidor för att göra det tydligt att det är två sidor som balanserar mot varandra. I årsredovisningen så staplas dessa ovanför varandra.

TillgångssidanSkuldsidan
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget Kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Exempel på Balansräkning

Nedan hittar du ett exempel på en balansräkning från industribolaget Trelleborg.


Notera i denna balansräkning hur uppdelningen i stort är mellan tillgångar och eget kapital och skulder.

Vilka nyckeltal kan vi beräkna utifrån dessa siffror

I balansräkningen hittar du alltså en hel del siffror som kan använda för att se hur värdet på bolaget på börsen är just nu. Några av dessa är:

 1. Kurs/eget kapital. Här dividerar du det totala börsvärdet med det egna kapitalet. Du kanläsa mer om detta här.
 2. Substansvärdet: (Tillgångar – skulder)/antal aktier, läs mer om detta här.
 3. ROE – talet (return on equity): vinst efter skatt/eget kapital. Läs mer här.
 4. Soliditet: (Eget Kapital/tillgångar)*100 där man mäter hur mycket av bolagets tillgångar som är dessa egna ( i motsats till bankens). Läs mer här.

Att tolka och förstå balansräkningen

Det kan vara ganska intressant att djupdyka ner i balansräkningen för att försöka förstå hur bra det egentligen går för företaget och värdera detta mot börsvärdet. Dels kan det vara intressant att fundera på hur mycket dolda tillgångar som företaget egentligen har. Om det är ett bolag med mycket fastigheter eller skog så finns det oftast mycket tillgångar som är svårt att att beskriva i balansräkningen och värdet av dessa kan alltså vara mycket högre än vad vi ser i siffrorna.

Ofta så är det också intressant att använda sig av det egna kapitalet när du skall tolka dessa siffror. Det finns en mängd olika nyckeltal[link] som kan beräknas utifrån detta och ge en bild av börsvärdet kontra det verkliga värdet på bolaget.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

3 Kommentarer

 1. Martin skriver:

  Riktigt bra förklarat! Så glad jag hittade denna sida!

 2. Malin skriver:

  Tack för en himla fin hemsida! Jag tycker det är så bra att få hjälp med detta !

 3. Frida skriver:

  Mycket bra hemsida!

  Mvh,

  Frida

Copyright Aktiekunskap.nu 2019