Branscher och branschindelning

Företag som är börsnoterade verkar alla inom en eller flera branscher. Dett vanligaste är att ett företag verkar inom en specifik bransch. Därför brukar man gruppera företagen i dessa branscher för att enklare kunna jämföra dem med varandra. Man brukar säga att alla noterade bolag är branschklassificerade och ingår i olika sektorindex.

Branscher och branschindelning

Uppdelning av branscher enligt GICS

Det finns egentligen flera olika liknande system för att branschindela företag. Det mest kända kallas för GICS (Global Industry Classification Standard). Det är utvecklat av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor’s (S&P). I den här artikeln använder jag detta system till grund för indelningen. Jag beskriver också hur du kan använda dig av det i dina aktieanalyser.

I det här systemet kan man säga att man delar upp näringslivet i 10 stycken olika sektorer. Sektorerna delas i sin tur upp i branschgrupper, branscher och underbranscher. Hela poängen med att dela upp i branscherna är i grund och botten följande:

 • Du vill kunna jämföra branscher med andra branscher.
 • Det är även bra att kunna jämföra företagen inom en sektor eller bransch.

De 10 sektorerna inom GICS

 1. Energi (tex Olja, gas och kol)
 2. Material (tex Kemi, trä, papper och metaller)
 3. Industrivaror och tjänster (tex Flyg, bygg, maskiner, lastbilar, fartyg)
 4. Sällanköpsvaror och tjänster (tex bilar, vitvaror, kläder)
 5. Dagligvaror (tex mat, dryck och tvättmedel)
 6. Hälsovård (tex Sjukvård och bioteknik)
 7. Finans och fastighet (tex Banker, försäkringsbolag och fastigheter)
 8. Informationsteknik (tex datorer, mjukvara och kontorsutrustning)
 9. Teleoperatörer (tex telefon/internetoperatörer)
 10. Kraftförsörjning (tex el etc)

Hur kan du använda dig av branscher vid analyser

När du gör analyser av aktier så kan du jämföra det bolag som du är intresserad av med andra bolag. Jämför inom samma sektor, bransch eller tom samma underbransch. Då får du ett sätt att se på aktien i förhållande till hur andra bolag presterar för tillfället. Dessutom får du en bättre förståelse för hur företaget presterar och hur dess produkter/tjänster står sig gentemot andra företag.

Det kan också vara värt att fundera på ekonomin i ett större sammanhang. Hur ser förutsättningarna ut för just den bransch som du är intresserad av? T.ex. är företag som verkar inom material (bygg) mer konjunkturkänsliga. Dagligvaror är till viss del mindre konjunkturkänsliga. Människor kommer exempelvis alltid att behöva äta mat men kanske kan vänta med stora investeringar i nya hus och byggnader.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2019