Senaste nytt om Fundamental analys

ROE talet

Ett sätt att mäta hur bra ett företag prestera över tid är att beräkna nyckeltalet ROE som är en förkortning från engelskans return on equite eller på svenska avkastning på […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

Direktavkastning

Ett av de allra viktigaste nyckeltalen som du kan använda när du tar beslut kring aktiehandel är direktavkasning som jämför företagets utdelning mot aktiekursen. I den här artikeln skall vi […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 34 kommentarer

Substansvärde

Substansvärdet är ett av alla nyckeltal som vill ge riktlinjer kring hur högt eller lågt en aktie är värderad av börsen i förhållande till de pengar som finns i aktiebolaget. […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 17 kommentarer

Kurs/Ek

Nyckeltalet Kurs/EK som betyder kurs dividerat med det egna kapital är ett av alla nyckeltal som värderar aktiens pris mot det som företaget redovisar i sin balansräkning. Du får alltså […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 3 kommentarer

Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Här jämför man det egna kapitalet mot de totala tillgångarna. Definition av Soliditet […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

PEG talet

P/E talet är ett mycket populärt nyckeltal för många fundamentala investerare. Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten. Här går vi igenom hur detta nyckeltal […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 8 kommentarer

PS tal

Ett nyckeltal som inte är lika ofta använt som P/E är P/S talet. I det här nyckeltalet så undersöks förhållandet mellan aktiens pris och den faktiska försäljningen (omsättning per aktie) som […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 6 kommentarer

PE tal

Nyckeltalet P/E (price/earnings) är ett populärt sätt att värdera en aktie inom fundamental analys. Det är ganska lättillgängligt att räkna ut och många nätbanker brukar redovisa detta nyckeltal i sina aktiesammanställningar. […]

Läs artikeln
Kategorier: Fundamental analys
Kommentarer: 11 kommentarer