Kassaflödesanalys

Att göra en kassaflödesanalys på ett företag kan vara ganska intressant för att få en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut. Här beskrivs vad en kassaflödesanalys är.

Varför göra en kassaflödesanalys?

Innan vi går in och tittar på vad ett kassaflöde är och hur man analyserar det i redovisningen kan det vara bra att stanna upp och tänka till varför man skall göra det. Vad är syftet med att göra en kassaflödesanalys?

Först och främst vill man se att företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar till dig som aktieägare. Men detta är inte den enda saken man som aktieägare bör titta på. Ett positivt kassaflöde bör också generera lägre skuld (skuldsättningsgrad och med det högre soliditet), bättre möjligheter till expansion eller marknadsföring. Det är ju framförallt vad företaget gör med sitt positiva kassaflöde som är intressant. Handlar det om ett bolag som ännu inte genererar vinst så vill man också gärna se att kassaflödet ökar med tiden. Sammanfattningsvis berättar kassaflödet om företaget får in mer pengar eller om det försvinner iväg i form av kostnader. Så hur kan vi då definiera kassaflöde?

Kassaflöde – en definition

Kassaflödet är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en begränsad tid. Man följer alltså företagets s.k. betalningsströmmar under den perioden man är intresserad (oftast kvartalsvis). Om du tittar på ett börsnoterat företags rapporter så mäter man kassaflödet utifrån tre övergripande grupper:

 • Löpande verksamhet: Denna består av försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.
 • Investeringsverksamhet: Består av förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
 • Finansieringsverksamhet: Denna består av emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder.

En enkel bild för att förstå kassaflödesanalys

Det är oftast enklare att förstå innebörden av olika nyckeltal och finansiella begrepp om man försöker förenkla dem genom olika bilder. Samtidigt bör det poängteras att det också kan bli fel om man förenklar för mycket men som start på kunskap kan detta vara bra.

 

Jag tycker att den bästa bilden för att förstå kassaflöde är att tänka sig en vattenbehållare med en ingång och en utgång. Varje kvartal stänger man igen både inflödet och utflödet och kollar hur mycket som finns kvar i vattenbehållaren vilket genererar nyckeltalet kassaflöde. Är det tomt i kassan eller finns det pengar kvar att investera i företagets utveckling eller att dela ut till aktieägare?

Nyckeltalet kassaflöde
Så hur får man då fram nyckeltalet kassaflöde när du tittar igenom rapporten från kvartalet eller helåret. Egentligen handlar det endast om plus och minus där du steg för steg tittar igenom löpande-, investerings-, och finansieringsverksamhet.

Låt oss titta på ett exempel med företaget Tele2 (klicka för större bild). Det vi steg för steg får reda på är följande:
Kassaflöde från löpande verksamhet: 9118 Mkr
Kassaflöde fr
ån investeringsverksamhet: -954 Mkr
Kassaflöde från finansiell verksamhet: -8075
Likvida medel vid årets början: 1250
Valutakursdifferenser: -27
Likvida medel vid årets slut: 1312

I fallet Tele2 har vi alltså ett positivt kassaflöde kvar i vattenbehållaren efter 2009 års äventyr. Dessa pengar kan sedan användas till utdelningar, investeringar och nya satsningar.

Vad använder jag kassaflödesanalysen till?

Personligen tycker jag att kassaflöde är ett intressant perspektiv att analysera för mindre företag/aktier som växer. Jag har gång på gång återkommit till kassaflödesanalysen när jag tittat på Fortnox. Det jag själv tycker att det har gett mig är en bra bild på hur verksamheten utvecklas och fortlöper och om man någon gång i framtiden skall kunna hoppas på vinst. För mig personligen skänker det alltså en fördjupad bild av hur verksamheten i företaget fungerar.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

17 Kommentarer

 1. Mehdi skriver:

  Hej.

  Jag undrar bara vilka skillnader det är mellan kassaflödesrapport och kassaflödesanalys? På nätet finner man betydligt fler hemsidor som använder sig av ordet kassaflödesanalys, men tyvärr finns det väldigt lite om kassaflödesrapport.
  Jag undrar även om det finns några vitala skillnad mellan kassaflödesrapport/analys inom företag/aktiebolag och kassaflödesrapport/analys inom organisationer?

 2. admin skriver:

  Hej Mehdi,

  Vanligast är att börsbolagen i sina årsredovisningar använder ordet kassaflödesanalys för att lämna information eller en “rapport” om detta detta till sina aktieägare. Så som aktieägare och investerare som gör analyser av olika företag så är det vanligaste att använda sig av ordet analys och jag tror att det är samma sak som syftas men att det ibland står rapport istället för analys. Möjligtvis kan det finnas vissa redovisningstekniska skillnader men som aktieägare kan du nog räkna detta som samma sak.

 3. Theres skriver:

  Tack för en grymt bra sida med bra förklaringar kring kassaflödesanalys !! 🙂

 4. NyFiken skriver:

  Varför bör ett företags investeringar vara lika stora som dess avskrivningar?

  • admin skriver:

   I vilket sammanhang menar du? En investering bokföringsmässigt blir ju en kostnad för företaget och därmed också en avskrivning, eller hur menar du?

 5. Adam skriver:

  Hej! Jag undrar om man tagit med opex (typ kostnader som lön, el etc.) i kassaflöde från den löpande verksamheten?

  //Adam

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Adam, Opex (Operating Expenditures) innebär alltså de utgifter som krävs för att underhålla en produkt eller tjänst och kan alltså vara precis som du skriver förbrukningsmaterial, underhållningsvaror eller löner till anställda. Opex brukar man också koppla samman med Capex (Capital Expenditures) som är den kostnad som krävs för att nyutveckla produkten eller tjänsten, dvs en typ av investering.

   Du hittar framförallt vilka rörliga kostnader som företaget har haft i resultatrapporten där den sista siffran där benämns resultat efter finansiella poster. Det är ofta den som man för över till kassaflödesanalysen och lägger in som siffra i den löpande verksamheten. Ibland har jag dock sett att man i rapporter lägger in mer info om detta även i kassaflödesanalysen. Jag tror att det kan se lite olika ut beroende på bolag och storleken på aktiebolaget.

 6. Anders skriver:

  Hej, tack för en bra sida. Om man nu med kassaflöde bara vill visa pengar in jmf. pengar ut, varför tar man då med förändring av Working Capital? Inkluderar man inte värdering av ex. lager i WC?

  Vad är den största skillnaden mellan en resultaträkning och en kassaflödesanalys?

  Stort tack,
  Anders

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Anders och tack för din kommentar, det är nog inte riktigt så enkelt att allt bara är in och ut i kassaflödesanalysen utan mycket blandas med de poster som redovisas i de två andra stora delarna.

   Det är så att man kan binda rörelsekapitalet i tex lager eller kundfodringar eller helt enkelt reda pengar (likvida medel). Det som är intressant med kassaflödesanalysen är att du kan (om du tittar på flera rapporter i följd) se rörelserna i detta kapital. Det är helt enkelt en lite klarare (ärligare?!) fingervisning om var företaget är på väg.

 7. Karl skriver:

  Hej. Stort tack för det här inlägget, mycket enkelt och bra ilustrering/förklaring för oss nybörjare. Tack igen.

 8. Mackan skriver:

  Riktigt bra förklaring av kassaflöde, tack!

 9. Alexis skriver:

  Hej,
  Om ett företag har ett negativt kassaflöde under en period. Vad ska man jämföra denna siffra med för att se om företaget är i behov av mer kapital?Är det i balansräkningen eller resultaträkningen?

  Grym sida för en nybörjare som jag! =)

  • Aktiekunskap skriver:

   Om kassaflödet är negativt så kan du alltid kika på hur mycket eget kapital bolaget har. Det är ju inte ovanligt att företag går bra vissa kvartal och sämre andra på grund av en mängd olika faktorer. Kika på helheten och några årsredovisningar om hur det har gått för bolaget för att få en helhetsbild. Kassaflödet är ju per regel nästan alltid negativt på mindre och nystartade bolag också.

 10. Alicia skriver:

  Hej!

  För att räkna ut t.ex. kassaflödet mellan de materiella anläggningstillgångarna, hur gör man då? Enligt en modell jag hört ska man ta IB- (UB+avskrivningar) är det rätt?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, Tack för din fråga. Kan tyvärr inte svara på detta på rak arm. Skall undersöka saken så får jag se om jag kan ge dig något råd kring detta.

 11. Aleks skriver:

  Hejsan.

  Kanonsida först och främst.

  Varför kan ett totalt negativt kassaflöde vara mycket starkare än ett positivt?
  Kan det bero på att man gjort investeringar med egna likvida medel utan upptagande av lån?

  tacksam för svar.

Kommentera eller Fråga

Börja investera i aktier hos en nätbank

Avanza
Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet
Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2019