Pips

Begreppet pips kommer från pip som är en förkortning av engelskans percentage in point. Det här är en enhet för förändring inom bland annat valutahandeln. Här går vi igenom betydelsen av det här begreppet och tar några räkneexempel för att göra det så tydligt som möjligt

Valutapar och hur de förhåller sig till varandra

För att förstå vad en pip är för något kan det vara bra att känna till att valutor prissätts med 4 decimaltecken förutom den japanska valutan, yen (JPY), som använder två decimaltecken. Traditionellt sett så sade man också att en pip var det lägsta som ett valutapar kunde minska eller öka i förhållande till varandra.Valutor handlas ju alltid i par där den ena valutan kallas basvaluta och den andra motvaluta.

Har vi då ett valutapar som ligger på 1.1223 och detta ökar till 1.1224 så hade det alltså rört sig uppåt med 1 pip. Skulle det sedan gått till 1.1214 så hade den rört sig neråt 10 pips. Det handlade alltså om förändringen från den fjärde decimalen i förhållandet mellan valutorna.

Räkneexempel

För att försöka göra detta ännu tydligare  kan vi ta ett räkneexempel. Låt oss säga att vi vill göra en valutatrade i valutaparet EUR/USD som ligger på en kvot på 1.3351. Det vill säga  Eur/ Usd = 1.3351. Låt oss nu säga att vi vill köpa dollar för 10 000 EUR. Det här betyder att vi behöver betala 7490.08 EUR för detta köp. Själva uträkningen görs enligt

$ \frac{1}{1.3351} \cdot 10 000 = 7490.08 $

Vi antar nu att förhållandet (kvoten) mellan kurserna rör sig 30 pip och är nu istället 1.3381 (Euron har stärkts mot Dollarn).  Vi har då istället följande förhållande:

$ \frac{1}{1.3381} \cdot 10 000 = 7473.28 $

Skillnaden är då 7490.08 – 7479.28 = 16,8 Eur (cirka 150kr). Detta verkar förstås inte som någon större vinst men har man en hävstång på 50 så blir det istället 840 Eur (cirka 7500kr)  i vinst på en rörelse på 30 pips vilket inte är omöjligt under en dag. Det kan förstås röra sig åt precis andra hållet och då gör du istället motsvarande förlust.

Sammanfattning av pips

En pip är den minsta rörelse som ett valutapar kan göra i förhållande till varandra.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

3 Kommentarer

  1. Stefan skriver:

    Blir inte svaret på fråga 2 139,2 ? (3,48 * 40=139,2 och inte 319,2)

  2. Danne skriver:

    1524.97 – 1521.49=7,98 Eur stämmer inte!

    1524.97 – 1521.49 = 3,48 Eur

Copyright Aktiekunskap.nu 2019