Resultaträkningen – att tolka och förstå siffrorna

I den del i årsredovisning eller kvartalsrapprten som kallas resultaträkningen sammanfattar företaget sitt ekonomiska år i pengar. Dels hur mycket pengar som kommit in i företaget men också hur mycket som försvunnit ut i form av kostnader.

Att läsa Resultaträkningen – de olika delarna

Att läsa resultaträkningen uppifrån och ned är egentligen ganska enkelt. Först hittar du pengar som kommit in i företaget, sedan kommer kostnader och finansiella intäkter och kostnader och sedan kommer vi till den sista posten, nämligen resultatet!

Men det kan vara bra att ta det uppifrån och ned och förklara varje del från bilden här ovan som visar Hennes & Mauritz resultaträkning från deras årsredovisning:

  • Först så kommer omsättningen (dvs försäljningsintäkterna under en period). Enkelt uttryckt hittar du här det som företaget har tjänat innan skatten skall in till staten.
  • Sedan hittar du kostnaderna som har uppkommit för att tillverka dessa varor
  • Sedan kommer bruttoresultatet, dvs resultatet innan skatt
  • Sedan redovisas de kostnader som krävs för att sälja produkten, tjänsen eller varan. Skillnaden här är är att kostnaderna för att tillverka varan inte finns med.Sedan hittar du rörelseresultatet där företaget nu har dragit av alla de kostnader som krävts för att tillverka och sälja sin produkt eller tjänst. Denna siffra kan vara intressantare än slutposten ibland ifall företaget fått in pengar på andra sätt försäljning (emission, lån osv). Denna siffra visar ändå att företaget har en fungerande försäljning.
  • Nu har vi kommit till delen där företaget redovisar de finansiella posterna. Detta innebär kostnader eller intäkter för aktier, värdepapper, räntebärande papper osv. Alltså den del av företaget som i sig kan sägas hålla på med aktiehandel.
  • Sedan kommer resultatet efter finansiella poster där nu allt uppifrån och ner sammanfattas innan slutligen skatten också skall dras av.
  • Sedan hittar du hur mycket skatt som företaget skall betala.
  • Slutligen hittar du den sista posten, nämligen resultatet. Detta kallas också för nettoresultat med innebörden att det här är resultatet efter skatt.

Att tolka resultaträkningen

Förhoppningsvis har du som nu söker förståelse för resultaträkningen kommit en bit på vägen och känner att du har en övergripande bild av dessa siffror. När man är nybörjare på aktier tenderar alla siffror i årsredovisningar att vara ganska svåra att bemästra, men du kommer lära dig alltmer ju mer tid du lägger på att läsa dessa rapporter.

När du skall tolka resultaträkningen gäller det att förstå några saker. Dels är det viktigt att veta om att denna del av rapporten kan påverkas av företaget kortsiktigt genom att det genomför försäljningar av deras aktier, räntepapper eller tillgångar som fastigheter eller emissioner. Därför är det alltid viktigt att fundera igenom vart intäkterna kommer ifrån. Är det från organisk försäljning eller från kortsiktiga intäkter?

Om ett företag ett år gör en bra vinst och har en bra omsättning så är det förstås inte så att de alltid kommer att göra detta. Därför bör alltid resultaträkningen läsas över flera år när du jobbar med fundamental analys. Undersök att företaget under en lång tid kan leverera en ökning av omsättning och resultat. Då är det ofta stor chans att det kan fortsätta på det viset!

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Börja investera i aktier hos en nätbank

Avanza
Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet
Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2019