Så fungerar en värdepapperskredit

Genom att belåna de aktier som finns i en depå går det utnyttja en värdepapperskredit. Ett slags lån där pengarna kan användas för att köpa andra aktier och därigenom skapa en hävstångseffekt på investeringarna. Räntenivån är mycket fördelaktig men det finns även risker. Ett exempel från Avanzas värdepapperskredit visar fördelarna och nackdelarna.

Ränta

Generellt går det att få lägre ränta på ett lån om en säkerhet finns. I detta fall finns värdepapper som säkerhet och därmed går det att få en lägre räntesats än på exempelvis ett privatlån. Hos Avanza går det att få ränta ner till 1,75% på värdepapperslån vilket då kan jämföras med privatlån som enligt Consector kan tecknas till 2,95%.

Det krävs däremot att man är kund på förmånsnivån ”Platina” för att denna låga ränta ska erbjudas. Det räntespann som värdepapperslånet hos Avanza erbjuder är 1,74%-5,85%. Men det är fortfarande bättre än privatlån som ligger på 2,95%-ca 20%.(2016)

Belåningsgrad och godkända värdepapper

Det finns alltid en regel för hur stor belåning som får ske. Hos Avanza är det 35% eller 90% beroende på vilket lån som ska användas. (Se nedan för mer info om de två lånen)

Vilka värdepapper som godkänns för belåning varierar även det. Om Avanzas lägsta ränta ska kunna gå att få krävs det att belåning enbart sker på några av de 300 aktier som listas. Dessutom krävs det att det är minst tre aktier samt att ett av dessa aktieinnehav inte får överstiga 49% av det totala innehavet. Dessa krav ställs för att skapa en tydligare säkerhet vilket även är orsaken till att den lägre räntesatsen kan erbjudas.

Regler finns alltid gällande vad som får belånas och hur hög belåningsgraden får vara. Generellt gäller att ju större säkerhet som skapas desto lägre ränta går att få.

Överbelåning

Faran med värdepapperslån är att värdet på aktierna i depån faller. Om detta sker blir ju det totala värdet på depån mindre och belåningsgraden går snabbt upp. Om en person får en belåningsgrad som är högre än acceptabelt enligt avtalet kallas det för att personen är överbelånad. Personen måste då snabbt agera för att få ner belåningsgraden till accepterad nivå. Detta kan ske genom att aktier säljs (till kurs som inte alltid är önskvärd) att mer aktier flyttas in i depån eller att likvida medel sätts in. Om inte detta sker tillräckligt fort kommer aktiemäklaren (I detta fall Avanza) tvångsinlösa aktier för att balansera belåningsgraden. En försäljning som därmed till stor sannolikhet sker med förlust och där det även tillkommer avgifter till Avanza för att detta behövde genomföras.

Superlånet

  • Belåningsgrad – 35%
  • Ränta – Fr. 1,75%
  • Antal värdepapper som går att belåna – ca 300st

Ordinarie Utlåningsränta

  • Belåningsgrad – 90%
  • Ränta – Fr. 5,54%
  • Antal värdepapper som går att belåna – ca 1800st.
Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Börja investera i aktier hos en nätbank

Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Senaste på Aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2018