Säkerhetskrav

Säkerhetskrav vid CFD-handel och handel med hävstång

Vad är ett säkerhetskrav

Vid handel av CFD-kontrakt eller optioner där du handlar med hävstång krävs ett så kallat säkerhetskrav. Det är ett krav på dig som investerar för att säkerställa att du har råd att täcka eventuella förluster. Säkerhetskravet och hur mycket du har på kontot är alltså kopplat till hur mycket du kan investera och hur mycket hävstång du kan ha. 

Varför krävs säkerhetskrav?

Vid CFD-handel så behöver du ju inte investera hela beloppet utan endast en del av detta. Du kan med en mindre summa ändå investera relativt stora belopp och på det viset öka möjligheten för att tjäna, och förlora, pengar snabbare. Då detta innebär en risk så är säkerhetskravet ett sätt att hantera denna risk. Syftet är att se till att du alltid har pengar nog på ditt konto för att kunna täcka en eventuell förlust och därmed minska risken att förlora mer pengar än vad du faktiskt har. 

Olika typer och nivåer av säkerhetskrav 

Man kan dela upp säkerhetskravet i två delar. Den första delen används för att du skall komma igång med en position och den andra för att kunna hålla den öppen.

1. Öppna position

Den första brukar ofta kallas för säkerhetskravet för att öppna positionen. Detta initiala krav är den summa som krävs för att du skall öppna en position.

Om du exempelvis vill investera 100 000 kr i en position och ditt säkerhetskrav är 20 % så krävs det att du har 20 000 kr på ditt konto.

2. Håll position öppen

Det andra säkerhetskravet är för att hålla positionen öppen. Om din position gör så att du förlorar mer pengar än de 20 000 kr som krävdes för att öppna positionen så måste det alltså finnas mer pengar för att kunna täcka denna position. Det kan ju vara så att du tror att det kommer att vända. Då är det viktigt att kunna ha mer pengar för att våga låta denna position vara öppen. 

Begränsa förluster med stopporder (stop loss)

Det är viktigt att kunna hantera stopporder (stop loss) i relation till ditt säkerhetskrav. Detta är det sätt som du minskar din risk för att faktiskt förlora mer pengar än vad du har. Du bör då se till att det system som du använder dig av har denna funktion och att du förstår hur denna fungerar. 

Ett typiskt sätt att ställa in en stopporder är att du lägger in i systemet att din position avslutas om du har förlorat upp till en viss del av ditt säkerhetskrav. 

Lär dig med om trading

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2019