Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Här jämför man det egna kapitalet mot de totala tillgångarna.

Definition av Soliditet

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. Tillgångarna hos ett företag kan bestå dels av det egna kapitalet men också av lån (dvs skulder) från banken. Det kan redan nu vara bra att nämna att det inte behöver vara negativt för ett företag att ha en viss procentuell del skulder. Många aktiebolag har nämligen högre avkastningskrav på sitt egna kapital än vad banken vill ha in i ränta. Vi diskuterar detta mer nedan.

Själv beräkningen av soliditet görs enligt:

$ \text{Soliditet} = \frac{\text{Eget Kapital}}{\text{Summa Tillgångar}}  $

Sedan får du multiplicera resultatet med 100 för att få ut soliditeten i procent.

Kom igång med aktiehandel hos en nätbank
Avanza

Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet

Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Ett exempel på beräkning av soliditet

Beräkning av nyckeltalet soliditet
Klicka för större bild på balansräkningen för skf.

Som exempel här använder vi årsredovisningen från företaget SKF från 2012. I denna rapport letar vi upp balansräkningen där vi hittar information om totala tillgångar, skulder och hur stort det egna kapitalet är. Vi kan här se att tillgångarna, som består av både eget kapital tillsammans med skulderna, är 60 757 Mkr. Företagets egna kapital är 22 468 Mkr.

Med hjälp av denna information kan vi nu beräkna soliditeten enligt

$ \text{Soliditet} = \frac{\text{Eget Kapital}}{\text{Summa Tillgångar}} = \frac{\text{22468}}{\text{60757}}≈ 0.37 = 37 $ %.

Skf har alltså enligt årsredovisningen en soliditet på 37 % vilket är en ganska vanlig andel skulder för ett industribolag.

Hur tolkar man detta nyckeltal?

Det finns ett antal olika sätt att använda sig av soliditet vid analys av aktier. Det finns alltid risker vid aktieinvesteringar och aktieägare vill förstås nå den ultimata balansen med låg risk och och höga avkastningsmöjligheter. Att undersöka hur ett företags soliditet har sett ut under ett flertal år kan vara en viktig del för att förstå riskerna. Som vi nämner ovan så behöver dock inte en viss mängd skulder vara negativt. Ofta så har företag högre avkastningskrav på de pengar som finns inom bolaget än vad banken kräver att få in i ränta. Det finns alltså en möjlighet att bolaget kan växa snabbare och bli bättre genom att kontinuerligt ligga på en viss mängd skulder.

Några tankar som du kan ta med dig när du analyserar soliditeten kan vara följande:

 • Ett företag kan bara öka sin soliditet genom att göra vinst i bolaget och återinvestera denna i företaget, betala av skulder eller att aktiägare skjuter till mer pengar i tex en nyemmission.
 • Ett företag som delar ut pengar i utdelningar minskar sin soliditet. Det bör alltså finnas en balans mellan hur mycket företaget delar ut till aktieägarna och hur stora dess skulder är.
 • Jämför gärna hur soliditeten minskar eller ökar mellan år. Då ser du att företaget tjänar tillräckligt med pengar i jämförelse med hur deras skuldsättning utvecklas. Det kan vara positivt med en högre skuldsättning om företaget samtidigt är inne i en tillväxtfas.
 • Det är förstås mycket negativt om företaget har en dålig tillväxt och att soliditeten samtidigt minskar.
Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

8 Kommentarer

 1. Martin skriver:

  Hej!

  Först och främst. Uppskattar verkligen tiden du lagt ner på att förklara soliditet tsm med andra begrepp. Mycket pedagogiskt!

  Hur som helst, min fråga gäller en mening under sista rubriken “Hur tolkar man detta nyckeltal”. Meningen lyder: “Ett företag kan bara minska öka sin soliditet genom att göra vinst i bolaget och återinvestera denna i företaget, betala av skulder eller att aktiägare skjuter till mer pengar i tex en nyemmission”.

  Det står alltså både minska och öka på samma ställe. Antar att det endast ska stå “…minska sin soliditet…” och helt enkelt ta bort öka?

  Tack på förhand!

  • Simon Rybrand skriver:

   Hej Martin
   Tack för din kommentar, ja det skall förstås stå minska bara där. Tack för att du sade till, Lycka till!

 2. Malin skriver:

  de flesta nyckeltal är svåra att använda eller måste anpassas när de används för fastighetsbolag eller investmentbolag eftersom de ofta har hög belåning och extremt höga orealiserade tillgångar.

 3. Rolf Hjälte skriver:

  Fastighet och bygg-bolag har i regel låg soliditet. Detta beror vad jag förstår på högt värde på tillgångar i t.ex. fastigheter?

 4. Sara skriver:

  Hej,

  Om ett företag har -73 % i soliditet är det nära att gå i
  konkurs då?

  Med vänlig hälsning,

  Sara

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, det är väldigt svårt att svara på, det kan ju tänkas att bolaget har investerare i ryggen som kan gå in med mer pengar eller ta lån så det behöver inte nödvändigtvis betyda konkurs.

 5. Peter Beusch skriver:

  Ni skriver:
  Soliditet är ett nyckeltal för hur stor del av företagets kapital som är dess egna och kommer från lån. Om ett företags soliditet är 50% innebär det att hälften av företagets kapital är dessa egna pengar och inte ”bankens”. Andra sidan på soliditetsmyntet är skuldsättningsgraden. Om soliditeten är 40% innebär det att skuldsättningsgraden är 60%.

  Detta stämmer inte då skuldsättningsgraden vid 40 % soliditet är 150 % (nämligen S/E)

Copyright Aktiekunskap.nu 2019