Split av aktier

Vid en split av en aktie så minskas priset per aktie så att det blir enklare att köpa mindre poster. Andelen ägande som en aktieägare har förändras inte.

Split aktier

Lastbilstillverkaren och aktiebolaget Volvo hade för några år sedan en uppmärksammad reklamfilm där filmstjärnan Van Damme stående på två lastbilar utförde en split.

Det är inte riktigt lika spektakulärt när ett aktiebolag genomför en split med sina aktier men det är ändå intressant att veta hur och när detta kan ske.

Varför en split?

Låt säga att företagaren Sven har introducerat sitt bolag på börsen och gjort en nyemission för att få in mer pengar. Låt oss nu anta att det går väldigt bra för Sven och aktiens värde bara ökar och ökar. Aktien kommer då att bli dyrare och dyrare att köpa. Aktien kanske introducerades till priset 20 kr men nu kostar den istället över 400 kr.

Det här kommer göra att småsparare har svårare att köpa aktien då den är dyr. Större banker och investerare kommer förstås inte ha särskilt svårt att köpa aktien men handeln i denna kommer ändå att minska på grund av att småsparare har svårare att köpa den. Det som Sven då kan göra är att genomföra en split för att få ner priset på aktien.

Hur går en split till?

Vi säger att en aktie i Svens bolag kostar 400 kr. Om det nu genomförs en split på 2:1 så dubbleras det totala antalet aktier som finns men samtidigt så sänks priset till hälften dvs till 200 kr per aktie.

Så om du som aktieägare hade 100 aktier så har du efter spliten 200 aktier men de har fortfarande samma totala värde då varje aktie är värd hälften så mycket.

Som vi redan har nämnt så är en anledning till att göra detta att man vill försöka öka och underlätta handeln i aktien. Det blir helt enkelt enklare för småsparare att köpa ett mindre antal aktier.

En inverterad split

När det görs en inverterad split så gör man tvärtom. Här slår man helt enkelt ihop aktier så att det blir ett färre antal aktier totalt. Samtidigt så dubbleras värdet på varje aktie så att det totala värdet på aktiebolaget är detsamma.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Följ aktiekunskap på sociala medier:

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2018