Vad är bull och bear?

Två populär begrepp som du säkerligen har hört talas om i aktiesammanhang är orden bull (tjur på engelska) och bear (björn på engelska). Det är vanligt att man använder dessa två begrepp för att beskriva uppgångar eller nedgångar, här förklarar vi hur det hänger ihop.

Vad betyder Bull & Bear?

Förenklat kan man säga att bull och bear betyder följande:

  • Bull market – uppgång på börsen, marknaden går uppåt.
  • Bear market – nedgång på börsen, marknaden går nedåt.

Det kan vara lite svårt att avgöra varför man kallar det för just bull och bear då dessa djur inte har särskilt mycket att göra med varken börsen eller någon tydlig koppling till rörelser uppåt eller nedåt.

Ett sätt att komma ihåg det på kan vara att tänka sig att tjuren stångar uppåt och björnen klöser nedåt. Se bilden här ovan.

Historik kring uppgångar och nedgångar

Det finns en hel del statistik som pekar på att uppgångar och nedgångar följer vissa mönster på marknaden. Ibland talar man om konjunkturer med uppgångar och nedgångar (recession) men ofta används alltså även bull & bear för detta. Det visar sig att bull marknaden i snitt har hållit i sig i 9 år på nittonhundra- och tjugohundratalen och att bear marknaden hållit i sig i snitt 1,4 år. Detta är statistik från USAs marknader men den svenska följer denna så även vi kan använda oss av dessa siffror.

Hur kan man dra nytta av bull marknad eller bear marknad?

Du kan dra nytta av både uppgångar och nedgångar på börsen på många olika sätt. I sin enklaste form är lyckad aktiehandel att köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt på marknaden. Om du känner till och håller bra koll på upp- och nedgångar har du större sannolikhet att vid flera tillfällen köpa billigt och sälja dyrt. Du behöver inte pricka det allra billigaste eller det allra dyraste för att lyckas utan i längden är framgången beroende av att du konsekvent gör bra affärer.

Det finns även en teknik som kallas att blanka aktier där man tjänar på att sälja ett aktieinnehav dyrt med löftet om att få köpa tillbaka det när som helst. Går då aktierna ned så kan du köpa tillbaka det billigare och få pengar över från försäljningen.

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2019